See English Version

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 1

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 بررسی تطبیقی حکمرانی آموزش عال 971.38 کیلوبایت

  بررسی تطبیقی حکمرانی آموزش عالی

  سحر کوثری1 ،حسن احمدی2

  1- استادیار، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، تهران، ایران
  2- پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

  چكيده:
  حکمرانی اغلب با نگاهی جدید، به محدود نمودن قدرت سنتی سلسلهمراتبی(بالا - پائین) و تغییر مسیر آن به سوی تصمیم های جمعی می پردازد. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حکمرانی آموزش عالی در بین کشورهای حوزه آسیا، اتحادیه اروپا و کشورهای OECD است. به منظور نیل به هدف پژوهش، از رویکرد توصیفی – کتابخانه ای استفاده گردید. جهت دستیابی به اطلاعات از منابع و سایت های معتبر علمی بهره گرفته شد. نتایج و یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که درحوزه اتحادیه اروپا از لحاظ استقلال سازمانی، سیستم آموزش عالی انگلستان، نمره 100 % را در همه شاخص ها اخذ کرده است، در حوزه خودمختاری مالی کشورهای لوکزامبورگ، لتونی و انگلستان مستقل هستند. در حیطه خودمختاری کارکنان، شمار وسیعی از سیستم های آموزش عالی بالغ بر 10 کشور از جمله استونی نمره بالای80% کسب کرده اند. در حوزه استقلال علمی کشور استونی نمره 98 % را اخذ کرده است. نتایج در مورد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داد اغلب دانشگاه ها از جنبه های ساختمان و تجهیزات، وام گرفتن، صرف بودجه برای بدست آوردن اهداف، تعیین محتوای درس و ساختار دانشگاهی، استخدام و اخراج کارکنان دانشگاه، تعیین حقوق، تصمیم گیری در مورد میزان ثبت نام دانشجویان، تصمیم گیری در مورد هزینه های تحصیل از استقلال لازم برخوردار هستند. نتایج در مورد کشورهای آسیایی نیز نشان داد که این کشورها در مورد سیستم های حکمرانی آموزش عالی خود بسیار شبیه هم هستند و بخش های آموزش عالی متمرکزی دارند. در رابطه با کشور ایران می توان گفت نظام آموزش عالی ایران هم در حال حاضر در اکثر شاخص ها متمرکز است اما وزارت عتف قصد دارد در حوزه های مختلف بخشی از اختیارات خود را با رویکرد مدیریت منطقه ای و به منظور کم کردن بار کاری به مناطق ده گانه تفویض نماید.

  واژه‌هاي كليدي : کلید واژه: حکمرانی آموزش عالی، آسیا، اروپا، کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 2

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 توسعه ظرفیت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر برندینگ شرکتی؛ مطالعه‌موردی صنعت مراقبت سلامت 660.27 کیلوبایت

  توسعه ظرفیت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر برندینگ شرکتی؛ مطالعه‌موردی صنعت مراقبت سلامت

  محمد آزادی احمدآبادی1 ،محمدسعید صفاری2

  1- دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، پژوهشگر هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. mdl.azadi@isu.ac.ir
  2- دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، پژوهشگر هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. ms.saffari@isu.ac.ir

  چكيده
  خط‌مشی‌گذاران سلامت با مسائل متعددی از جمله پایین بودن مشارکت بیمار و خانواده او در مراقبت سلامت، عدم پاسخگویی نظام ارائه خدمت به بسیاری از نیازهای بیماران، بی‌عدالتی در بهره‌مندی از خدمات، سالمندشدن ترکیب جمعیتی و گسترش بیماریهای مزمن مواجه هستند که اصلاح نظام سلامت ایران را به یک ضرورت تبدیل کرده است. از جمله دلایلی که می‌تواند مانع اتخاذ و پذیرش اصلاحات نظام سلامت شود، بی‌توجهی به ظرفیت خط مشی و ظرفیت حکمرانی است. اهمیت ظرفیت حکمرانی و روش‌های توسعه آن خصوصاً در محیط پیچیده خط‌مشی‌های سلامت و با حضور بازیگران متعدد در آن مضاعف خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر تبیین «برندینگ شرکتی» به عنوان چارچوبی جهت توسعه ظرفیت حکمرانی در صنعت مراقبت سلامت است. بر اساس تحلیل مضمون داده‌های کیفی، برندینگ شرکتی به عنوان رویکردی کل‌نگر در مدیریت برند سازمان‌ها و دولت‌ها منجر به ایجاد هویتی یکپارچه برای سازمان، افزایش اعتماد عمومی، تقویت مشروعیت و اعتبار و ارتقای روابط با ذینفعان داخلی و خارجی خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد برندینگ شرکتی مبتنی بر سه بعد ماهیت کل‌گرا، ماهیت رابطه‌ای و ارزش استراتژیک به ترتیب منجر به توسعه ظرفیت‌های عملیاتی، سیاسی و تحلیلیِ حکمرانی خواهد شد. الگوی برندینگ شرکتی را نه‌تنها در صنعت مراقبت سلامت بلکه در سایر عرصه‌ها نیز، می‌توان به عنوان الگویی نوین در توسعه ظرفیت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران محسوب کرد که تاکنون مورد توجه واقع نشده است.

  واژه‌هاي كليدي : ظرفیت حکمرانی، برندینگ شرکتی، حکمرانی سلامت، مراقبت سلامت

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 3

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 چالش های حکمرانی مشارکتی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت دولتی در ایران 1225.34 کیلوبایت

  چالشهای حکمرانی مشارکتی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت دولتی در ایران

  حیدر نجفی رستاقی1
  1- کارشناسی ارشد خط مشی گذاری دانشگاه تهران heidar.najafi@ut.ac.ir

  چكيده
  یکی از مولفه های محوری و پیشرانهای اساسی در راستای تحقق اهداف دولتها ، مقوشله مشارکت عمومی و مردمی در عرصه های مختلف حاکمیتی میباشد. حکمرانی مشارکتی شامل موضوعات مختلف مدیریت دولتی شامل همکاری های بین دولتی و بین اداری ، منطقه گرایی ، مشارکت های چند بخشی ، شبکه های خدمات عمومی ، ایجاد توافق و درگیرسازی عمومی می باشد. در این پژوهش هدف اصلی ارائه راهکارهایی برای تقویت سازوکارهای حکمرانی مشارکتی برای مدیریت دولتی در ایران میباشد. در بخش یافته ها ، راهکارهای تقویت حکمرانی مشارکتی در مدیریت دولتی ایران میتوان به تقویت سازوکارهای بودجه ریزی مشارکتی، تمرکززدایی در نظام اداری و برنامه ریزی کشور، بهره گیری از سازمانهای مردم نهاد در حل مسائل عمومی، ایجاد بسترهای مشارکتی گفتگومحور در مسائل حاکمیتی، توانمندسازی اجتماعی در راستای مسائل حاکمیتی، تقویت افکارسنجی، نظرسنجی و بهره گیری از آرای مردمی، بهره گیری از فناوری های نرم و اجتماعی در حل مسائل محلی ، تقویت نگرش مبتنی بر نوآوری باز و جمع سپاری در سازمان های دولتی، ایجاد بستر رسانه ای در راستای گفتگوهای انتقادی پیرامون دولت و حکومت، تقویت سازوکارهای مرتبط با تحقق دولت الکترونیک به منظور تقویت مشارکت شهروندی و تقویت فرهنگ پاسخگویی و مشارکت خواهی در مسئولین و مدیران دولتی و حکومتی اشاره نمود.

  واژه‌هاي كليدي : حکمرانی مشارکتی، مدیریت دولتی، تنظیم گری، خط مشی گذاری

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 4

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 ارائه مدل شکلگیری پیاده سازی خلاقیت با رویکردی در جهت حکمرانی خوب از طریق سرمایه روانشناختی و سیستم های کاری با عملکرد بالا 897.91 کیلوبایت

  ارائه مدل شکل گیری پیاده سازی خلاقیت با رویکردی در جهت حکمرانی خوب از طریق سرمایه روانشناختی و سیستم های کاری با عملکرد بالا

  وحید رحمتی1 ،قاسم اسلامی2 ،علیرضا خوراکیان3

  1- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه فردوسی مشهد wahidrahmati@gmail.com
  2- استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد gh.eslami@um.ac.ir
  3- دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد a.khorakian@um.ac.ir

  چكيده
  ایده‌های خلاقانه اجرا نشده همان فرصت‌های بالقوه از دست رفته سازمان‌ها هستند. اگرچه تشویق جهت ایجاد خلاقیت بین کارکنان به‌طور گسترده قابل درک است؛ اما اطمینان از چگونگی پیاده‌سازی این خلاقیت مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین تأثیر مثبت سرمایه روانشناختی بر عملکرد کارکنان کاملاً مستند است، اما شرایطی که سرمایه روانشناختی بیشترین تأثیر را بر پیاده سازی خلاقیت می گذارد، تحقیقات بیشتری را الزامی می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مکانیسم‌های اساسی است که رابطه بین سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و پیاده‌سازی خلاقیت را توضیح می دهند. و با استفاده از مدل منابع تقاضاهای شغلی، الگویی از سرمایه روانشناختی به‌عنوان واسطه رابطه بین سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و پیاده‌سازی خلاقیت بررسی می‌شود. این مطالعه دارای پیامدهای مهمی برای مدیریت منابع انسانی است، و نشان می‌دهد که شیوه‌های مدیریت افراد چگونه می تواند موجب تشویق پیاده‌سازی خلاقیت در محیط كار شود.

  واژه‌هاي كليدي : پیاده سازی خلاقیت، سیستم های کاری باعملکرد بالا، سرمایه روانشناختی

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 5

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 ارائه یک چارچوب برای مولدسازی دارایی های دولت 638.61 کیلوبایت

  ارائه یک چارچوب برای مولدسازی دارایی های دولت

  سعید قاسمی زاده تمر1

  1- دانش آموخته دکتری آینده پژوهی، پژوهشگر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، ایران Gtamar@gmail.com

  چكيده
  دهه گذشته، به بدهی‌های دولتی، بیشتر از دارایی‌های دولت توجه شده است، در حالی‌که، دارایی‌های عمومی می‌توانند نقش بزرگی در تولید رفاه و ایفای تعهدات دولت داشته باشند. اهمیت دارایی‌های عمومی، آنجا مشخص می‌شود که کوچکترین تغییر در سودآوری این دارایی ها، علاوه بر اینکه سهم قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی کشور دارد و درآمدهای عمومی را افزایش می‌دهد، تأثیر بسیار بزرگتری در ارزش‌گذاری دارایی‌های عمومی ایجاد می‌کند بررسی وضع موجود و نسبت دارایی‌های عمومی از تولید ناخالص داخلی، موید این نکته است که این نسبت در ایران،‌ فاصله زیادی با کشورهای مورد مطالعه (27 کشور مورد مطالعه) دارد و دو تعبیر ممکن است: یا دولت بسیار بیشتر از آنچه که اقتصاد کشور می‌طلبد، دارایی دارد و یا تولید ناخالص داخلی، بسیار کمتر از آنی است که با این دارایی‌های عمومی، همخوان باشد. به عبارت دیگر، ایرانیان ملتی با دارایی عمومی بزرگ ولی با درآمد سرانه ناچیز هستند. در این پ‍ژوهش، که کتابخانه ای و همراه با مصاحبه از خبرگان بوده، چارچوب مولدسازی دارایی‌های عمومی ایران در سه سطح، به بحث گذاشته می‌شود و خصوصی‌سازی، بعنوان آخرین ابزار مولدسازی، شناسایی می شود و در سه حلقه، راه کارها و مقولات مرتبط رده بندی می شوند. در سیاستگذاری مهمترین مسئله، چارچوب‌بندی یا فرموله کردن مسئله سیاست است. در این پژوهش، به جای تکیه بر تک‌متغیر دارایی‌های عمومی، نسبت دارایی‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی بعنوان پدیده محوری انتخاب شده است و چارچوبی از مسائل برای سیاستگذار ارائه شده است.

  واژه‌هاي كليدي : مولدسازی دارایی های عمومی، بدهی عمومی، حکمرانی شرکتی.

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 6

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 آینده حکمرانی در عصر فناوری‌های داده و درس هایی برای گذار 568.1 کیلوبایت

  آینده حکمرانی در عصر فناوری‌های داده و درس هایی برای گذار

  سعید قاسمی زاده تمر1

  1- پژوهشگر آینده پژوهی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، تهران،‌ایران

  چكيده
  فناوری‌ها نتیجه تلاش‌های هوشمندانه بشر در غلبه بر محدودیت‌ها هستند که در بافت اجتماعی، شکل و جهت یافته و در صورت انتقال به جوامع دیگر،‌ ارزش‌های نهفته در خود را بازآفرینی می‌کنند. باتوجه به طبقه‌بندی نورث داگلاس از جوامع، در توسعه فناوری‌های داده، ارزش‌های محوری مؤثر جوامع مبتنی بر نظم دسترسی باز، نقش ایفا کرده‌اند که در آنها نوآوری و تغییر، از مشخصه‌های بارز سازوکار توزیع رانت و کنترل خشونت در آن جامعه هستند. هدف پژوهش حاضر، ایجاد شناخت از تأثیرات و ظرفیت‌های فناوری‌های داده در پشتیبانی از خط‌مشی عمومی است. خط‌مشی عمومی، عصاره همه ظرفیت‌های یک جامعه در اداره جامعه است که در زمینه‌ای شناختی پیچیده، از عوامل محیطی، سیاسی، اداری و گروه‌های ذی‌نفع و عموم مردم، شکل می‌پذیرد. بنابراین کاربست فناوری‌های داده، محدود به تقاضای حکومت در رویه‌های مرسوم و نیازهای شناخته شده توسط آن حکومت نمی‌ماند و هم زمان بر محیط حکومت شامل ارزش‌هایی که حکومت بر آن استوار شده است و حیطه مسئولیت‌های آن را مشخص کرده و به فرایندها و تحلیل‌های مورد نیاز حکومت در عرضه خط‌مشی عمومی شکل داده است، تأثیر می‌گذارد. پرسش درست در آینده دیجیتال، چگونگی آینده نیست بلکه، چگونگی چیزی است که می‌خواهیم باشیم. بنابراین، با حضور اراده‌ای سیاسی، باید دوران گذار را ترسیم کنیم.

  واژه‌هاي كليدي : الگوی پشتیبانی از خط‌مشی عمومی، فناوری‌های داده، حکمرانی آینده

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 7

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 معمای سياستي حریم خصوصی در حکمرانی بر کلا‌ن‌داده‌ها 822.03 کیلوبایت

  معمای سياستي حریم خصوصی در حکمرانی بر کلا‌ن‌داده‌ها

  محمدصابر کرم بیگی1 ،علي ملكي2

  1- دانشجوي كارشناسي ارشد سياست‌گذاري علم و فناوري، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف- ms.karambeigi@gsme.sharif.edu
  2- پژوهشكده‌ سياست‌گذاري، دانشگاه صنعتي شريف- a.maleki@sharif.edu

  چكيده
  دسترسي به كلان‌داده‌ها يكي از منابع قدرت در عصر تحول ديجيتال است. بهره‌مندي مطلوب از فناوري‌هاي مبتني بر كلان‌داده‌ها مي‌تواند اين ابزار را در ‌خدمت توسعه‌ي اقتصادي-اجتماعي كشور قرار دهد. يكي از الزامات تحقق اين امر، حكمراني بر كلان‌داده‌ها است زيرا به كمك آن بسترِ شتاب‌گرفتن اين توسعه فراهم مي‌شود. يكي از ابعاد مهم و پيچيده‌ي سياست‌گذاري در كلان‌داده‌ها، حريم خصوصي است. در اين مقاله، مسئله‌ي حريم خصوصي در حكمراني بر كلان‌داده‌ها به مثابه‌ي يك پارادوكس سياستي تعريف مي‌شود. براي اين منظور، ابتدا چارچوب نظري پارادوكس سياستي در مدل پوليس ارائه مي‌شود. سپس با مروري مختصر بر مطالعات پيشين، وجوه مختلف پارادوكسِ حريم خصوصي در حكمراني بر كلان‌داده‌ها تشريح مي‌شود. درنهايت، كارايي اين رويكرد در شناخت محيط سياست‌گذاري به‌عنوان نخستين گام هر فرآيند سياست‌گذاري ارزيابي مي‌شود. با انتخاب شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان متولي امر حكمراني بر كلان‌داده‌ها، محيط پيرامون اين نهاد از پنج جنبه‌ي ساختاري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فناوري مورد بحث قرار گرفته و به نمودهاي متفاوت پارادوكس در هر جنبه پرداخته مي‌شود. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه اتخاذ رويكرد پارادوكس سياستي درباره‌‌ي موضوع حريم خصوصي مي‌تواند به واكاوي جنبه‌هاي مختلف و پيچيده‌ي اين موضوع كمك نمايد.

  واژه‌هاي كليدي : حكمراني كلان‌داده‌ها، حريم خصوصي، پارادوكس سياستي

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 8

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 کارکردهای کلان داده در هوشمندسازی چرخه خط مشی عمومی واکاوی ظرفیت ها و چالش ها 526.54 کیلوبایت

  کارکردهای کلان داده در هوشمندسازی چرخه خط مشی عمومی واکاوی ظرفیت ها و چالش ها

  علی اصغر پورعزت1 ،محمدرضا اسمعیلی گیوی2 ،مصطفی محمودی3

  1- استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
  2- استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
  3- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

  چكيده
  حجم داده های موجود برای تصمیم گیری در بخش دولتی با گذشت زمان رو به رشد بوده ولی هرگز به بزرگی وضع کنونی نبوده است. فناوران و خط مشی گذاران دولتی، به ویژه در عرصه حکمرانی، نقش بسیار مهمی داشته، تحولات آینده جوامع را شکل می‌دهند؛ پس اگر رابطه بین این دو به طور منطقی تر تعریف شود، می توان انتظار داشت که دستاوردهای حکمرانی از سیر توسعه فناوری اطلاعات، ویژه سازی شده و به طور بهینه تأمین گردد. در این مقاله با ترکیب رویکرد «چرخه خط مشی الکترونیک» و «چرخه خط مشی دانشی» به مدل تجمیعی «کاربست هوشمند کلان داده در چرخه خط مشی گذاری در بخش عمومی» خواهیم رسید. نهایتا آسیب های شیفتگی به فناوری داده در چرخه خط مشی تبیین خواهد شد.

  واژه‌هاي كليدي : کلان داده، خط مشی، چرخه خط مشی عمومی، شیفتگی BD

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 9

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 بررسی رویکرد دولت آرژانتین در مبارزه با فساد اداری از رهگذار ایجاد تحول در ساختار اداری کشور 1064.54 کیلوبایت

  بررسی رویکرد دولت آرژانتین در مبارزه با فساد اداری از رهگذار ایجاد تحول در ساختار اداری کشور

  سعید اسماعیلی1 ،جواد سیاهکالی مرادی2

  1- دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
  2- دانشجوی دکترای علوم اداری، دانشگاه مینیو، براگا، پرتغال

  چكيده
  عوامل بوروکراتیک که در نظام اداری متبلور است در فساد اداری و نیز در تحقق سلامت اداری نقش مهمی ایفا می‌کند. نظام اداری ناکارآمد خود موجب ترویج فساد می گردد. در مقابل، نظام اداری کارآمد با سازوکارهای مناسب، در تحقق سلامت اداری موثر است. ساختار اداری ناکارآمد، بوروکراسی منفی، نظام مدیریت غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، عدم وجود ارتباط بین عملکرد و بهره مندی از نظام و غیره، همگی در تدارک بستر آماده برای فساد اداری دخیل هستند. یکی از راهکارهای مبارزه با این نوع از فساد، ایجاد تحول و نوسازی نظام اداری کشور است. رخدادی که در سال 2015 در کشور آرژانتین روی داد و نتیجه آن کاهش چشمگیر فساد در سیستم اداری کشور آرژانتین بود. در این پژوهش سعی شده است به بررسی ساختار اصلاحات صورت گرفته در نظام اداری کشور آرژانتین پرداخته شود.

  واژه‌هاي كليدي : بوروکراسی، نظام فاسد اداری، تحول در نظام اداری، دولت ماکری در آرژانتین

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 10

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 بررسی چشم انداز توسعه زیرساخت های ترانزیتی و نقش آن در توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران 866.75 کیلوبایت

  بررسی چشم انداز توسعه زیرساخت های ترانزیتی ونقش آن در توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران

  ایمان صمدی نیا

  دانشجویی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت مالی،دانشگاه امام صادق(ع)-imansamadinia@gmail.com

  چكيده:
  در سند چشم انداز 1404 ایران، به نقش ایران به عنوان هاب ترانزیتی منطقه تصریح شده است و از اهداف کلان دولت ها به خصوص دولت یازدهم و دوازدهم، افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه زیرساخت های حمل و نقلی ایران بوده است.دراین مقاله به دنبال بررسی آینده حمل ونقل و زیرساخت های حمل ونقلی ایران که در رشد و توسعه تجارت ایران و جهان نقش به سزایی خواهد داشت، می باشیم. با بررسی دقیق سابقه زیرساخت های حمل ونقلی در ایران به خصوص در حوزه زیرساختهای بندری و ریلی، به بیان نتیجه گیری های خود از این موضوع خواهیم پرداخت. در پایان نیز سیاست های پیشنهادی خود را در این موضوع برای نهادهای سیاستگذار و سیاست ورز ارائه خواهیم داد.

  واژه‌هاي كليدي : زیرساخت های حمل ونقل،تجارت خارجی، توسعه اقتصادی، ترانزیت

  دانلود فایل پوستر مقاله شماره 11

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 پیشران های اصلی اشتغال و بیکاری در استان گلستان 547.93 کیلوبایت

  پیشران های اصلی اشتغال و بیکاری در استان گلستان

  حسن دلیری
  استادیار اقتصاد، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان

  چكيده
  بیکاری یکی از مهمترین آسیب هایی است که در سال های اخیر بسیاری از استان های ایران با آن دست به گریبان هستند. به دلیل اهمیت این مسئله، مطالعه حاضر مهمترین پیشرانهای بازار کار استان گلستان در سمت عرضه و تقاضا شناسایی کرد. برای این منظور با توجه به ساختار اقتصادی اجتماعی استان گلستان ابتدا، 24 عامل در بخش تقاضا و 16 عامل در بخش عرضه نیروی کار به عنوان عوامل اصلی شناسایی و رتبه بندی شد. در ادامه با استفاده از تحلیل اثرات متقابل مهمترین عوامل مستقیم و غیرمستقیم بازارکار در بخش عرضه و تقاضا شناسایی و بررسی شدند. نتایج نشان از آن دارد که انباشت جمعیت جوان و تحصیلکرده در بخش عرضه و نرخ بالای اشتغال ناقص در بخش تقاضا پیشران های مهم بازار کار استان گلستان هستند. بدیهی است سیاستگذاران با برنامه ریزی و مدیریت این پیشران ها قادرند بازار کار استان را مدیریت کنند.

  واژه‌هاي كليدي : آینده پژوهی، بیکاری، استان گلستان، اثرات متقابل، پیشران.