See English Version

    نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

    * درج کلیه مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات کنفرانس

    * چاپ رایگان مقالات پذیرفته شده برتر در فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری

    * نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده برتر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

    * نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)