نویسندگانی که مقاله آن ها به صورت ارائه شفاهی پذیرفته شده است، بایستی فایل های زیر را حداکثر تا 10 مهر 1402 به پست الکترونیکی spri@sharif.edu و یا واتساپ به شماره بله یا ایتای 09193270206 ارسال نمایند.
فایل پاورپوینت ارائه: نویسندگان بایستی مطالب خود را در قالب پاورپوینت کنفرانس تنظیم نمایند. مطالب باید به صورت خلاصه در فایل تنظیم شود و از نوشتن کل متن یا جملات طولانی خودداری فرمایید.
فایل PDF پاورپوینت: بعد از آماده سازی فایل پاورپوینت، لطفا خروجی PDF از آن تهیه فرمایید.
فیلم ارائه شفاهی: یکی از نویسندگان باید مطالب مقاله را به صورت خلاصه در مدت 10 دقیقه ارائه نماید و فیلم تهیه شده ارسال گردد. لطفا در فیلم به ضرورت انجام پژوهش، روش پژوهش و یافته ها حتما اشاره فرمایید. تقاضا می شود گوشی را به صورت افقی نگه داشته و حالت چرخش خودکار آن را خاموش کنید.

فیلم های ارسال شده به همراه فایل PDF ارائه بر روی وب سایت کنفرانس قرار خواهد گرفت تا مخاطبان کنفرانس از آن استفاده کنند.  

لازم به ذکر است که در فیلم ارائه توضیحات باید نویسنده حضور داشته باشه و صداگذاری روی اسلایدها و ارسال فایل های صوتی مورد قبول نیست.

گواهی پذیرش شفاهی مقاله به مقالاتی اعطا می شود که فایل های فوق را با توجه به راهنمای اعلام شده ظرف مهلت مقرر به دبیرخانه کنفرانس ارسال کرده باشند. در غیر این صورت، گواهی به نویسندگان اعطا نخواهد شد.

1

قالب ارائه شفاهی پنجمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

1 مگابایت