هوش مصنوعی در صنایع خلاق؛ کاربردها، فرصت‌ها و تهدیدها