بسته سیاستی

آبان 21, 1402

بررسی برنامه‌ی هفتم توسعه از منظر مهاجرتی

آبان 21, 1402

نظام حکمرانی معدن در اکتشافات و بهره برداری، چالش ها و راهکارها

آبان 17, 1402

نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور

آبان 10, 1402

تناسب توسعه صنعتی و زنجیره ارزش معدن با سیاست‌های اقتصادی

آبان 10, 1402

ضرورت طراحی سیاست مهاجرتی برای ایران و مدل مطلوب آن

آبان 10, 1402

بررسی و ارائه راهکارهای پیشنهادی توسعه صنعت نیروگاه‌های برقابی در ایران

مهر 1, 1402

بررسی وضعیت صنعت برقابی در کشور از دیدگاه اقتصادی

مهر 1, 1402

ريشه های تورم ايران و راهكارهای مقابله با آن

مهر 1, 1402

تحلیل نظام حکمرانی در صنایع معدنی، چالش‌ها و راهکارها

شهریور 8, 1402

معمای توسعه بالادستی با صدور پروانه بهره‌برداری

شهریور 5, 1402

حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق؛ تجارب جهانی، چالش‌های داخلی