فرهنگ و صنایع خلاق

آبان 22, 1402

سیاست‌های توسعه هوش مصنوعی در ایران

آبان 22, 1402

هوش مصنوعی در صنایع خلاق؛ کاربردها، فرصت‌ها و تهدیدها

آبان 21, 1402

چشم‌انداز حکمرانی صنایع فرهنگی در ایران: هم‌سوسازی نهادهای مرتبط

آبان 21, 1402

بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات صنایع فرهنگی با محوریت اسباب‌بازی

شهریور 5, 1402

صادرات صنایع فرهنگی ایران از گذشته تا کنون

شهریور 5, 1402

حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق؛ تجارب جهانی، چالش‌های داخلی