See English Version

    معرفی کنفرانس

    چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با شعار «تا 1404» در تاریخ 4 الی 16 بهمن ماه 1399 به صورت مجازی برگزار خواهد شد. هم اکنون کشور در حال گذار به قرنی جدید است. دستاوردهای ایران برای ورود به قرن جدید چیست؟ نرخ بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و برخورداری از جامعه با سواد، مشارکت بالای زنان در امور اقتصادی و اجتماعی، ضریب نفوذ بالای آموزش و پرورش در کشور، امنیت داخلی، موفقیت‌های فناورانه و شکل‌گیری نسل جدیدی از شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بر پایه فناوری‌های جدید، توانمندی‌های نظامی و دفاعی، ضریب نفوذ بالای اینترنت و برخورداری از جمعیت جوان کنونی کشور به عنوان مزیت‌های بالقوه از یک سو  و از سوی دیگر تورم افسار گسیخته، خلق پول و توزیع نابرابر آن، رکود اقتصادی، فشار بر اقشار کم درآمد جمعیتی، برخورداری از یکی از نامتوازن ترین نظام‌های یارانه‌ای در جهان، تحریم‌ها و قطع جریان مراودات مالی بین المللی، نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت، نابرابری ساختاری بین شهرها و استان‌های مختلف، حاشیه‌های شهری در حال توسعه، روند خشکسالی و تخریب‌های زیست‌محیطی از جمله موارد تهدید کننده زیست ایرانیان در سده بعدی است. با این بیم‌ها و امیدها جامعه ایران به استقبال سال 1400 می‌رود؛ در حالی که برخی معتقدند جامعه ایران راه خود را به سوی پیشرفته شدن باز می‌کند و عده‌ای دیگر آن را در معرض تهدید سقوط به قعر مسائل اجتماعی و اقتصادی می‌دانند.

    این که جامعه ایران به چه سو می رود قطعاً تحت تأثیر تصمیمات اساسی آن در حوزههای مختلف سیاست‌گذاری و حکمرانی است. تصمیمات خوب و یکپارچه چیست؟ چه موضوعاتی برای حکمرانی چهار سال آینده ایران ضروری است؟ اقدامات اساسی در حوزه انرژی، مسکن، فقر، محیط زیست، تورم و اشتغال چیست؟ رسانه و فضای مجازی را می‌بایست به چه سمتی سوق داد و چگونه می‌توان از فرصت چهار ساله پیش رو بیشترین بهره را برد و در نهایت چگونه ممکن است چالش‌ها را به بهترین شکل مدیریت کرد و از دل آن‌ها فرصت ساخت؟

    امسال در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی تلاش شده است تا موضوعاتی از این دست به بحث و بررسی گذاشته شوند.

    چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی به صورت مجازی و آنلاین برای عموم مردم، متخصصان و دانشگاهیان، مسئولین و سیاست‌گذاران قابل مشاهده و در دسترس خواهد بود. تلاش بر این است تا با ارائه موضوعات مهم و کاربردی در قالب نشست‏ های مختلف و متنوع، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسانه و عمیق از سوی پژوهشگران و کنشگرانِ صاحب‌نظر از بخش‌های مختلف علمی و عملی هر حوزه بتوانیم بخش قابل قبولی از مسائل پیرامون خود را شرح داده و راه‌حل‌های متناسب و درخور را بیان کنیم. امید آن که کنفرانس چهارم قدمی هر چند کوچک به سمت پیشرفت کشورمان عزیزمان ایران، بردارد.