پنجمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

پنجمین کنفرانس

حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

نحوه برگزاری

روند برگزاری پنجمین كنفرانس حكمرانی و سیاستگذاری عمومی به این صورت است كه اندیشكده‌ها و پژوهشكده‌های علاقه‌مند به مشاركت در كنفرانس، اطلاعات ‌نشست‌ها (سه ‌نشست در سه‌ماه) و پنل پیشنهادی مجموعه خود را تكمیل و تا تاریخ 24 خرداد 1402 به دبیرخانه كنفرانس ارسال می نمایند. سپس این نشست ها در بازه زمانی تیرماه تا پایان شهریور 1402 به صورت تركیبی از روش های حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و در روز برگزاری كنفرانس نشست های تخصصی نهايی در محل برگزاری كنفرانس برگزار خواهد شد. همچنین كنفرانس پذيرای مقالات علمی – سياستی است كه نتايج داوری نهايی 20 مهر ماه اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار