پنجمین کنفرانس

حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

Date2

ارسال چکیده مقالات

31 مرداد 1402

Date1

برگزاری نشست‌ها

تابستان 1402

date3

ارسال متن کامل مقالات

10 مهر 1402

date4

اعلام نتایج داوری مقالات

20 مهر 1402

date5

روز نهایی کنفرانس

26 مهر 1402

نحوه برگزاری

روند برگزاری پنجمین كنفرانس حكمرانی و سیاستگذاری عمومی به این صورت است كه اندیشكده‌ها و پژوهشكده‌های علاقه‌مند به مشاركت در كنفرانس، اطلاعات ‌نشست‌ها (سه ‌نشست در سه‌ماه) و پنل پیشنهادی مجموعه خود را تكمیل و تا تاریخ 24 خرداد 1402 به دبیرخانه كنفرانس ارسال می نمایند. سپس این نشست ها در بازه زمانی تیرماه تا پایان شهریور 1402 به صورت تركیبی از روش های حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و در روز برگزاری كنفرانس نشست های تخصصی نهايی در محل برگزاری كنفرانس برگزار خواهد شد. همچنین كنفرانس پذيرای مقالات علمی – سياستی است كه نتايج داوری نهايی 20 مهر ماه اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار