آبان 30, 1402

چالش ناترازی انرژی در کشور و راهکارهای برون رفت از آن

آبان 22, 1402

نسبت قانون‌گذاری و تصویر آینده جمهوری اسلامی ایران

آبان 22, 1402

ایران آینده، سرزمین دانایی

آبان 22, 1402

سیاست‌های توسعه هوش مصنوعی در ایران

آبان 22, 1402

هوش مصنوعی در صنایع خلاق؛ کاربردها، فرصت‌ها و تهدیدها

آبان 22, 1402

بررسی زیست‌بوم نهادی صنایع فرهنگی و خلاق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

آبان 21, 1402

امنیت غذایی زیربنای امنیت ملی

آبان 21, 1402

چشم‌انداز حکمرانی صنایع فرهنگی در ایران: هم‌سوسازی نهادهای مرتبط

آبان 21, 1402

اهمیت رویکرد زبانی و زبان‌شناسی در سیاست‌گذاری ملی و بین‌المللی

آبان 21, 1402

بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات صنایع فرهنگی با محوریت اسباب‌بازی

آبان 21, 1402

حکمرانی سیاسی در ورزش؛ توسعه دیپلماسی ورزشی

آبان 21, 1402

جذب و نگهداشت دانشجویان و نخبگان بین المللی

آبان 21, 1402

بررسی برنامه‌ی هفتم توسعه از منظر مهاجرتی

آبان 21, 1402

نظام حکمرانی معدن در اکتشافات و بهره برداری، چالش ها و راهکارها

آبان 17, 1402

چالش های رشد توليد در صنایع غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ایران